(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Kulturni dan, četrtek, 23. 4. 2020

OGLED FILMA, FILMSKA VZGOJA 

 

1. in 2. razred

 

Ogled ene od oddaj IZODROM na TV SLO 1, ob 9.10, ponovitev na TV SLO 2, ob 11.45.

3. in 4. razred

Ogled ene od oddaj IZODROM na TV SLO 1, ob 9.10, ponovitev na TV SLO 2, ob 11.45.

Naslednja vprašanja zapišite v zvezek za slovenščino in odgovorite nanje.

  1. Kdo od znanih osebnosti je bil ta dan spet učenec?
  2. Kaj novega si izvedel?
  3. Kaj sta počela Nik in Nika?
  4. Kaj ti je bilo najbolj zanimivo?
  5. Bi voditeljema postavil kakšno vprašanje? Če da, ga zapiši.

5. – 9. razred

 

Morda ste že slišali, da je film sedma umetnost? Vabim vas v »objem« filmskega sveta na ogled slovenskega mladinskega  filma KOŠARKAR NAJ BO, ki bo na sporedu 27.  4.  2020 ob 10. uri na TV SLO 1.

  • Učenci 5. razreda bodo razredničarki preko Skype opisali tisto, kar se jim je pri filmu najbolj vtisnilo v spomin.
  • Učenci 6. in 7. razreda napišite strnjeno obnovo.
  • Učenci 8. in 9. razreda pa oceno filma. Izrazite svoje mnenje glede ravnanja in situacij, v katerih se znajde glavni filmski lik. Omenite lahko ostale filmske like in pojasnite, kako so povezani z glavnim likom. Poskušajte razbrati sporočilo filma.
  • Učenci od 6. do 9. razreda pisne izdelke pošljite preko spletne učilnice do 3. 5. 2020.

učiteljica Renata Vlaović   

TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA, RAZKRIŠKE PRIPOVEDKE IN PREGOVORI

Učenci turističnega krožka so raziskovali in spoznavali razkriške ljudske povesti. Prebrali so Store gibinske povesti, ki jih je zbral g. Franjo Žabot.  Pripoved o čudežni moči vode Ivanovega izvira so učenci preoblikovali v strip in je zapisan v razkriškem narečju, slovenščini ter preveden v nemški in angleški jezik. Pregovore in reke so učenci ilustrirali in jih natisnili na majice. Tako so nastali turistični spominki, ki jih lahko turisti kupijo na TIC Razkrižje, ko obiščejo našo občino.

Raziskovala naloga Razkriške pripovedke in pregovori je objavljena na spletni strani naše šole (Projekti - Turizmu pomaga lastna glava).

1.TRIADA (1., 2., 3. razred)

2.TRIADA (4., 5., 6. razred)

3. TRIADA

(7., 8., 9. razred)

Na straneh 32-36 in 47-50 preberi strip o slepi deklici.

Na straneh 32-36 in 47-50 preberi strip o slepi deklici.

Preberi raziskovalno nalogo in stripe. Natančno  poglej zbrane reke in pregovore, na straneh 25 in 26.

Iz slanega testa oblikuj vrč, s katerim bi lahko zajeli vodo pri Ivanovem izviru.

ALI

Nariši primer kulturne in naravne dediščine Občine Razkrižje (muzeji, Ivanov izvir, bober…), ki je tebi najlepši in ga deklica, ki je spregledala, lahko vidi.

Zapiši uganke o naravni in kulturni dediščini (muzeji, Ivanov izvir, bober…) Občine Razkrižje. ALI

Sestavi križanko o naravni in kulturni dediščini (muzeji, Ivanov izvir, bober…) Občine Razkrižje.

Povprašaj domače( starše in ostale sorodnike), katere pregovore in reke še poznajo in se uporabljajo na območju Občine Razkrižje. Zapiši jih.

Izdelek fotografiraj in pošlji na 

os-razkrizje@guest.arnes.si

Križanko ali uganke pošlji na  

os-razkrizje@guest.arnes.si ali preko spletne učilnice (6. razred).

Pregovore in reke pošlji na 

os-razkrizje@guest.arnes.si ali preko spletne učilnice.

 

 

Povezava do prispevkov učencev

 

Prispevek 2. razreda

 

NAZAJ