(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

AKTUALNA obvestila, 24. 4. 2020

petek, 24. 4. 2020

Spoštovani učenci in starši,

za nami je šesti teden izobraževanja na daljavo. Zahvaljujem se vam za vestno opravljanje šolskega dela ter dobro sodelovanje z učitelji. Hvala, da ste izpolnili anketo, vaši predlogi nam bodo v pomoč pri nadaljnjem načrtovanju dela.

V tem času je naše delo drugačno, vedno znova smo postavljeni pred nove izzive, srečujemo se z mnogimi težavami,  a s skupnimi močmi jih tudi rešujemo. Veseli me, da smo v sodelovanju z občino Razkrižje zagotovili računalniško opremo in s tem omogočili enake možnosti vsem učencem.

V maju bomo začeli z ocenjevanjem znanja. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je šolam posredovalo priporočila o ocenjevanju na daljavo. Natančna navodila o preverjanju in ocenjevanju znanja vam bodo pravočasno posredovali vaši učitelji.

Z ministrstva smo dobili tudi obvestilo, da se letos nacionalno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu ne izvede. Pouk pa se zaključi v skladu s šolskim koledarjem.

Pred nami so prvomajske počitnice. Izkoristite jih, odpočijte si, pojdite na svež zrak.

Ohranite dobro voljo in ostanite zdravi.

Anica Šimonka, ravnateljica

petek, 3. 4. 2020

Spoštovani učenci in starši,

izteka se tretji teden zaprtja šolskih vrat, tretji teden, ko smo začeli izvajati pouk na daljavo. Veseli me, da smo vzpostavili stik z vsemi starši in učenci. V prvem tednu preko elektronske pošte, potem smo za učence od 6. do 9. razreda ustvarili spletno učilnico, z mlajšimi učenci so učitelji navezali stik preko Skypa ali Viber-ja. Hvala učencem in staršem za aktivno in zavzeto sodelovanje.

Po odzivih sodeč vsi zelo pogrešamo običajen pouk, v šolskih klopeh, v družbi sošolcev in učiteljev. A v danih razmerah je pouk na daljavo tisti, ki skrbi za to, da otroci ostajate učenci in ste povezani s šolsko dinamiko. Kljub vsem težavam, do katerih prihaja (ni interneta, računalnik ne deluje, nepoznavanje spletne aplikacije), se bomo vsi, učenci, učitelji in starši marsikaj novega naučili. V prihodnjih dneh bomo pouk na daljavo zagotovo še nadgradili, uporabili še kakšno spletno aplikacijo, ki bo delo na daljavo olajšala in izboljšala. S tem se bomo pripravljali na prihodnja preverjanja in ocenjevanja znanja, kar bo v tej situaciji poseben izziv.

Želim vam, da bi si ob vseh šolskih obveznostih vzeli čas tudi za gibanje, ustvarjanje, branje. Preko telefona in z uporabo drugih komunikacijskih orodij navežite stike s sošolci, prijatelji. Predvsem pa uživajte v krogu svoje družine. Izkoristite ta čas za pogovor, skupno igro in druženje pri domačih opravilih.

Vse dobro vam želim.

Ostanite doma in ostanite zdravi!

Anica Šimonka, ravnateljica

torek, 31. 3. 2020

Spoštovani učenci in starši,

včeraj, 30. 3. 2020, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na svoji spletni strani v Poudarkih dneva podalo zbirnik odgovorov na najpogostejša vprašanja, ki jih iz dneva v dan prejemajo na ministrstvo in so si  več ali manj vsebinsko zelo podobna.

Ali bo šolsko leto podaljšano?
Šolskega leta ne bo potrebno podaljševati, ker smo klasični način izobraževanja iz učilnic prenesli na izobraževanje na daljavo.

Kdaj se bodo učenci, dijaki in študenti znova vrnili v učilnice oziroma predavalnice?
To je ta trenutek težko napovedati, so pa trenutno trije scenariji. V najboljšem primeru, bi se to lahko zgodilo po prvomajskih praznikih, druga varianta je začetek junija, tretja pa, da se šolsko leto zaključi na daljavo.

Kako se bo preverjalo znanje?
Sistem preverjanja znanja, obseg in oblike preverjanja, bo treba prilagoditi. Kako natančno, prav ta teden proučujemo s strokovnjaki Zavoda RS za šolstvo in s predstavniki ravnateljev. Tisti trenutek, ko bo sprejeta končna odločitev, bomo najprej obvestili ravnateljice in ravnatelje ter učiteljice in učitelje, oni pa nato učence in učenke ter dijakinje in dijake. Seveda pa bo o vseh odločitvah obveščena tudi širša zainteresirana javnost.

Kako boste preprečili, da med učenci in dijaki ne bo prevelikih razlik v znanju?
Večjih razlik ne bi smelo biti, saj tudi izobraževanje na daljavo sledi potrjenim učnim načrtom, torej je vsebina znana, spremenjena je le oblika dela. Sicer pa je zelo pomembno zavedanje, da je delo na daljavo za učence in učitelje sedaj obvezni del izobraževanja.

Kako je z maturo in NPZ?
To vprašanje bomo predvidoma v tem tednu dorekli s predstavniki stroke in ravnateljev oz. ravnateljic, državne maturitetne komisije, centra za poklicno izobraževanje (CPI) ter seveda državnega izpitnega centra (RIC). Skladno z navodilom slednjega je bilo za tretje razrede osnovnih šol, kjer NPZ poteka poskusno, tovrstno preverjanje znanja že zaustavljeno.

 

NAZAJ