(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Mednarodni dan bobra

V soboto, 7. 4. 2018, smo imeli tehniški dan. Najprej smo v sodelovanju z domačimi gasilci PGD Razkrižje izvedli evakuacijsko vajo.

Sledila je obeležitev Mednarodnega dneva bobra, ki se obeležuje ravno na 7. april.

Dogodek je bil namenjen ozaveščanju javnosti o pomenu bobra v naravi. Potem, ko je bil tako v Sloveniji, kot nekaterih drugih državah že iztrebljen, se je k nam vrnil leta 1998 in začel poseljevati porečja Krke, Kolpe, Save, Sotle, Drave in Mure. Bober s svojo aktivnostjo v vodnih ekosistemih postaja ključna vrsta, ki izboljšuje habitate za vodni živi svet. Je indikator, ki kaže, kje se je človek s svojo dejavnostjo preveč približal obrežnemu prostoru ter izvrsten »okoljski inženir«, ki obnavlja vodna telesa s svojimi tisočletnimi izkušnjami in brezplačnimi storitvami. Zaradi nerazumevanja njegove vloge v naravi, smo ga v preteklosti že iztrebili.

Upamo, da bomo ob njegovi ponovni naselitvi lažje sprejeli izziv sobivanja. Živeti z bobrom, namreč pomeni ohranjati večjo stopnjo naravnih procesov v obrežnem prostoru, hkrati pa tudi spremeniti pogled na ranjene rečne ekosisteme in mokrišča.

Ob 10. uri je bilo krajše predavanje v šolski avli OŠ. Pripravil ga je gospod Jožef Sedonja iz Zavoda RS za varstvo narave OE Maribor. Sledil je sprehod po habitatu, do izliva reke Ščavnice v Muro, do mesta, kjer je bober najbolj dejaven.

Dogodek je organiziral Zavod Republike Slovenije za varstvo narave v sodelovanju z Osnovno šolo Janeza Kuharja Razkrižje in Občino Razkrižje.

 

Prispevki v medijih:

Prlekija on net: https://www.prlekija-on.net/lokalno/17630/na-razkrizju-prvic-obelezili-mednarodni-dan-bobra.html​

Vestnik: https://www.vestnik.si/bober-brezplacen-okoljski-inzenir-6441413

Pomurec: http://www.pomurec.com/vsebina/46983/FOTO__Na_Razkrizju_opozorili_na_pomen_bobra#28

 

NAZAJ