(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Zgodovina

Kratka zgodovina šolstva na Razkrižju

Začetki organiziranega šolstva v našem kraju segajo v leto 1884, ko je bila na Razkrižju ustanovljena dvorazredna osnovna šola s petimi oddelki. Za pouk so najeli sobe v stanovanjskih hišah.

Leta 1913 je madžarska oblast na  Šafarskem postavila novo šolsko zgradbo.         

Šola je bila prvotno dvorazredna s petimi oddelki. Kasneje se je postopoma širila in do leta 1953 je postala popolna osemletka.

Šolska zgradba je postajala vedno tesnejša in leta 1979 smo dobili na Šafarskem novo moderno osnovno šolo. 

Nova zgradba je omogočila, da je bila šola vključena v celodnevno osnovno šolo. Delo v COŠ je bilo zelo pestro, učni uspeh pa bistveno boljši. Vendar pa je bila taka šola dražja, zato je bila ob 10. obletnici obstoja ukinjena.

Leta 1999 je Občina razkrižje sprejela odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Razkrižje.

Veliki prelomnici v razvoju šole je prineslo šolsko leto 2003/04, ko se je tudi naša šola vključila v devetletko in ko je zaradi zmanjšanja števila otrok na šoli začel delovati  prvi kombinirani oddelek.

Šele v šolskem letu 2019/2020 se je vzgojno-izobraževalno delo ponovno izvajalo v vseh oddelkih samostojno.

V letu 2015 je bil zgrajen prizidek vrtca in izvedena je bila energetska sanacija šolske stavbe.  S tem so se razmere za delo in pogoji dela na šoli in v vrtcu bistveno izboljšali.

Naziv šole se je večkrat spremenil. Občinski svet Občine Razkrižje je julija 2016 sprejel odlok, po katerem se šola imenuje Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje, skrajšano ime OŠ Razkrižje.