(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Najem šolskih prostorov

CENIK UPORABE ŠOLSKIH PROSTOROV

Cenik je sprejel svet šole Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje na svoji 3. redni seji, dne 6. 6. 2017.

PREDMET NAJEMA

TRAJANJE

CENA V EUR

Telovadnica

60 min

 

- domača društva in domače skupine

6

- ostali

12

Uporaba navadne učilnice

60 min

10

Uporaba specialne učilnice (računalniška, kemijska,…)

60 min

18

Uporaba avle – manjša prireditev

60 min

50

Koriščenje sanitarnih prostorov ob uporabi zunanjega asfaltnega igrišča

- do 2 uri

50

- od 2 do 4 ure

100

- uporaba reflektorjev

200

- humanitarne oz. dobrodelne 

   organizacije

50

Najem telovadnice in/ali učilnice šole (vključno z garderobami)

1 dan

- domača društva in domače skupine

- ostali

- šolski tabori, humanitarne in

  dobrodelne ustanove

 

110

220

80

Uporaba šolskih prostorov namenjena dejavnostim za otroke, ki obiskujejo našo šolo oz. vrtec in se izvajajo v obratovalnem času šole, se ne plačuje.

Ob podpisu pogodbe je potrebno priložiti seznam članov vadbene skupine.

Cenik velja od sprejetja do spremembe.

Anica Šimonka, ravnateljica