(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Svet šole

SESTAVA SVETA ŠOLE

zap. št.

ime in priimek

predstavniki

1

Terezija Nemec

ustanovitelja

Občine Razkrižje

2

Matejka Pavličič Pukšič

3

Cvetka Mlinarič

4

Nina Petovari

sveta staršev

5

Karmen Rob

6

Alen Angelov

7

Mojca Zadravec – predsednica

delavcev šole

8

Renata Vlaović - namestnica predsednice

9

Terezija Bogdan

10

Ana Trstenjak

11

Bernard Makovec

ZAPISNIKI

2016/2017

Zapisnik 2. korespondenčne seje, 21. 12. 2016

Zapisnik 1. korespondenčne seje, 16. 11. 2016

Zapisnik 1. redne seje, 6. 10. 2016

2015/2016

Zapisnik 5. redne seje, z dne 2. 6. 2016