(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Svet šole

SESTAVA SVETA ŠOLE

zap. št.

ime in priimek

predstavniki

1

Cvetka Mlinarič

ustanovitelja

Občine Razkrižje

2

Denis Baumgartner

3

Katja Nemec

4

Karmen Rob

sveta staršev

5

Tihomir Pukšič

6

Saša Horvat Šimonka

7

Renata Vlaović - predsednica

delavcev šole

8

Mojca Zadravec - namestnica predsednice

9

Nevenka Serdt

10

Bojana Pergar Stolnik

11

Ana Trstenjak