(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Karierna orientacija

VPIS V SREDNJO ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO  2018/19

POMEMBNI DATUMI

 

SEPTEMBER - JANUAR

 

….dogajalo se je in se bo…

Ure karierne orientacije in delo s programom Kam in Kako

Vprašalniki o poklicni poti Evpp

24. 11. 2017 Tržnica srednjih šol

 

INDIVIDUALNI RAZGOVORI  S STARŠI IN UČENCI

IZZID  RAZPISA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE ZA LETO 2018/19 (objavljen bo  na spletu)

22. 1. 2018

do 12. 1. 2018

POSREDOVANJE PODATKOV O UČENCIH ZAKLJUČNIH RAZREDOV MŠŠ

 

FEBRUAR

 februar 2018 – pred informativnim dnevom

RODITELJSKI SESTANEK – PREGLED RAZPISA ZA VPIS, POSREDOVANJE NAVODIL IN SVETOVANJE

petek 9. 2. 2018 in sobota 10. 2. 2018

INFORMATIVNA DNEVA ZA OBISK  SREDNJIH ŠOL  IN DIJAŠKIH DOMOV

do 5. 3. 2018

Zadnji rok za prijavo za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za učence, ki se želijo vpisati v srednješolske programe za katere je to posebni vpisni pogoj.

Rok za  posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za športni oddelek  gimnazije  in športni oddelek  ekonomske gimnazije.

MAREC

med  12. 3. in  24. 3. 2018

Opravljanje preizkusov posebnih sposobnosti na srednjih šolah katere te preizkuse zahtevajo (oblikovanje, umetniška gimnazija, …) ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja za Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)

do 29. 3. 2018

Srednje šole bodo posameznikom, ki so opravljali  preizkuse posebnih sposobnosti posredovale potrdilo o opravljenih preizkusih. Enako velja za izpolnjevanje posebnega vpisnega pogoja za športne oddelke gimnazij in športne oddelke ekonomskih gimnazij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRIL

do  vključno 5. 4. 2018

ODDATI PRIJAVE ZA VPIS!!! *

10. 4. 2018

do 16. ure

1. OBJAVA O ŠTEVILU VSEH PRIJAVLJENIH UČENCEV V POSAMEZNI PROGRAM! (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport)

20. 4. 2018

Javna objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav (splet MIZŠ)

do 24. 4. 2018

Osnovne šole analizirajo  stanje prijav in nekaterim učencem še svetovale  učencem o morebitnem prenosu prijave.

do 25. 4. 2018

MOŽNO PRENESTI PRIJAVE!

* za prijavnice poskrbi šola, učenci bodo prijavnice izpolnjevali v šoli ob pomoči svetovalne delavke in razredničarke

MAJ

4. 5. 2018, 7. 5. 2018 in 9. 5. 2018

Redni rok – NPZ za 9. razred

31. 5. 2018 – 6. 6. 2018

JAVNA OBJAVA IN OBVEŠČANJE UČENCEV O OMEJITVAH VPISA !

29. 5. 2018

Rezultati  NPZ

   

 

JUNIJ

15. 6. 2018

Razdelitev zaključnih spričeval učencem 9. razredov

med 19. 6. 2018 do vključno 22. 6. 2018 (do 14. ure)

Učenci nesejo dokumente na srednjo šolo na katero so se prijavili, ne glede na to ali je bil vpis omejen ali ne.

Na šolah brez omejitve vpisa se bodo učenci v tem terminu vpisali v srednjo šolo.

22. 6. 2018 (do 15. ure)

Srednje šole bodo objavile rezultate 1. kroga  izbirnega postopka in seznanile učence, ki niso bili uspešni v 1. krogu. Obvestile jih bodo  o možnostih vpisa v 2, krog ter razdelile ustrezno gradivo.

27. 6. 2018

(do 11. ure)

Učenci se lahko prijavijo  za 2. krog izbirnega postopka (neizbrani v 1. krogu)

29. 6. 2018

(do 15. ure)

Srednje šole objavijo rezultate 2. kroga izbirnega postopka. Vpis učencev uspešnih v drugem krogu bo potekal do 5. 7. 2018 (do 14. ure).

 

 

JULIJ, AVGUST

do 6. 7. 2018

Objava vseh preostalih prostih mest (splet MIZŠ)

do 31. 8. 2018

Vpis učencev na sr. šolah, kjer so še prosta mesta

Vir: Rokovnik za prijavo kandidatov in izvedbo vpisa v 1. letnik za šolsko leto 2018/2019

 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/ 

 

SPLETNE STRANI, KI SO VAM V POMOČ:

  • Spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
  •  http://www.mojaizbira.si/
  • Spletna stran Centra RS za poklicno izobraževanje – CPI  ( http://www.cpi.si/)
  • http://www.ess.gov.si/ (Zavoda za zaposlovanje)
  • www.sklad-kadri.si

Pripravila:

Petra Donša

svetovalna delavka