(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Zaposleni

1. Ravnateljstvo, vodstvo

Delovno mesto

ANICA ŠIMONKA

ravnateljica

 

 

2. Učitelji na razredni stopnji

Delovno mesto

LEONIDA ŠERUGA

učiteljica RP, 1. razred, DSP

PETRA JERIČ

učiteljica RP, 2. razred

MOJCA ZADRAVEC

učiteljica RP, 3. razred

MIHAELA FEUŠ

učiteljica RP, 4. razred, DSP

BOJANA PERGAR STOLNIK

učiteljica RP, 5. razred, učiteljica tujega jezika v 1. triadi, DSP

 

 

3. Učitelji na predmetni stopnji

Delovno mesto

ZORAN REPIJA

GUM, OPZ, MPZ

ANITA DANČ ISMAJLOVIČ

KEM, BIO, NAR, SPH, ISP, DOD, DOP, DSP

LJUBICA FILIP

GEO, DKE

SAŠA FIŠINGER

ŠPO, ŠSP, IŠP, NŠP

BOJAN OŠLAJ

MME

SIMONA PIHLAR

ZGO

CVETKA MESARIČ

SLJ, DOD, DOP

VLADIMIR MESARIČ

MAT, FIZ, DOD, DOP

NEVENKA SERDT

TJA, TJN, obvezni in neobvezni izbirni predmeti

RENATA VLAOVIĆ

DSP

ANICA ŠIMONKA

TIT

TIBOR FRANČIČ

LUM

MIHAELA FEUŠ

GOS

 

 

4. Učitelji v jutranjem varstvu

 

SAŠA FIŠINGER

 

RENATA VLAOVIĆ

 

 

 

5. Učitelji v podaljšanem bivanju

 

PETRA DONŠA

 

LJUBOMIR HORVAT

bolniški dopust

ANITA DANČ ISMAJLOVIČ

 

SAŠA FIŠINGER

 

RENATA VLAOVIĆ

 

ANDREJA KRAUTHAKER

 

 

 

6. Šolski svetovalni in drugi strokovni delavci

 

PETRA DONŠA

pedagoginja, DSP, ISP

BOJAN OŠLAJ

računalnikar

RENATA VLAOVIĆ

knjižničarka

 

 

7. Administrativni delavci

 

ANA TRSTENJAK

poslovna sekretarka

DAMIJANA SOBOČAN

računovodkinja

 

 

8. Tehnični in drugi delavci

 

VLASTA VERŠIČ

kuharica

VESNA HERNJA

kuharska pomočnica

BERNARD MAKOVEC

hišnik

BOJANA PODGORELEC

čistilka

KSENIJA GABRIČ

čistilka