(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Zaposleni

1. Ravnateljstvo, vodstvo

Delovno mesto

ANICA ŠIMONKA

ravnateljica

 

 

2. Učitelji na razredni stopnji

Delovno mesto

PETRA JERIČ

učiteljica RP, 1. razred

MOJCA ZADRAVEC

učiteljica RP, 2. razred

LEONIDA ŠERUGA

učiteljica RP, 3. razred

BOJANA PERGAR STOLNIK

učiteljica RP, 4. razred, učiteljica tujega jezika v 1. triadi

MIHAELA FEUŠ

učiteljica RP, 5./6. razred

 

 

3. Učitelji na predmetni stopnji

Delovno mesto

ZORAN REPIJA

GUM, OPZ, MPZ

ANITA DANČ ISMAJLOVIČ

KEM, BIO, NAR, POK, ISP, DOD, DOP

LJUBICA FILIP

GEO, DKE

SAŠA FIŠINGER

razrednik 8./9. razred, ŠVZ, TIT, ŠZZ, IŠP, NŠP

MITJA GERIČ

UBE

SIMONA PIHLAR

ZGO, GEO

CVETKA MESARIČ

SLJ, DOD, DOP

VLADIMIR MESARIČ

MAT, FIZ, DSP, DOD, DOP

NEVENKA SERDT

TJA, TJN, obvezni in neobvezni izbirni predmeti

RENATA VLAOVIĆ

LUM, DSP

 

 

4. Učitelji v jutranjem varstvu

 

SAŠA FIŠINGER

 

MIHAELA FEUŠ

 

ANITA DANČ ISMAJLOVIČ

 

 

 

5. Učitelji v podaljšanem bivanju

 

PETRA DONŠA

 

LJUBOMIR HORVAT

bolniški dopust

ANITA DANČ ISMAJLOVIČ

 

ANICA ŠIMONKA

 

RENATA VLAOVIĆ

 

MIHAELA FEUŠ

 

 

 

6. Šolski svetovalni in drugi strokovni delavci

 

PETRA DONŠA

pedagoginja, DSP, ISP

MITJA GERIČ

računalnikar

RENATA VLAOVIĆ

knjižničarka

STINA ŠTEFANEC

asistentka za delo z otroki s posebnimi potrebami

(projektno delo, do 30. 6. 2018)

 

 

7. Administrativni delavci

 

ANA TRSTENJAK

poslovna sekretarka

DAMIJANA SOBOČAN

računovodkinja

 

 

8. Tehnični in drugi delavci

 

VLASTA VERŠIČ

kuharica

TEREZIJA BOGDAN

kuharska pomočnica

BERNARD MAKOVEC

hišnik

BOJANA PODGORELEC

čistilka

KSENIJA GABRIČ

čistilka