(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Zaposleni

šolsko leto 2020-2021

1. Ravnateljstvo, vodstvo

Delovno mesto

ANICA ŠIMONKA

ravnateljica

2. Učitelji na razredni stopnji

 

PETRA JERIČ

učiteljica RP, 1. razred

MIHAELA FEUŠ

učiteljica RP, 2. razred, GOS, 5. razred

LEONIDA ŠERUGA

učiteljica RP, 3. razred, DSP

MOJCA ZADRAVEC

učiteljica RP, 4. razred, LUM, 5. razred, MAT, SLJ, 5. razred (manjše učne skupine)

BOJANA PERGAR STOLNIK

učiteljica RP, 5. razred, učiteljica tujega jezika v 1. triadi

3. Učitelji na predmetni stopnji

 

MARIJANA BARABA

TJA, N2A

ANITA DANČ ISMAJLOVIČ

KEM, BIO, NAR, ROD, ISP, DOD, DOP, DSP

MIHAELA FEUŠ

GOS

LJUBICA FILIP

GEO, DKE

SAŠA FIŠINGER

ŠPO, ŠZZ, ŠSP, IŠP, NŠP

TIBOR FRANČIČ

LUM, LS1

VLADIMIR MESARIČ

MAT, FIZ, DOD, DOP, DSP

SUZANA RAUTER

ZGO

ZORAN REPIJA

GUM

NEVENKA SERDT

TJN, AI3, N2A, DOD, DOP

ANICA ŠIMONKA

TIT

MITJA UTROŠA

UBE, TIT

MOJCA VIZJAK HORVAT

OPZ, MPZ

RENATA VLAOVIĆ

SLJ, DOD, DOP, DSP

4. Učitelji v jutranjem varstvu

 

MARIJANA BARABA

 

SAŠA FIŠINGER

 

ELIZABETA PETROVIČ

 

LEONIDA ŠERUGA

 

ANICA ŠIMONKA

 

5. Učitelji v podaljšanem bivanju

 

MARIJANA BARABA

 

ANITA DANČ ISMAJLOVIČ

 

PETRA DONŠA

 

SAŠA FIŠINGER

 

ANDREJA KRAUTHAKER

 

ANICA ŠIMONKA

 

6. Šolski svetovalni in drugi strokovni delavci

 

PETRA DONŠA

pedagoginja, ISP, DSP

MITJA UTROŠA

računalnikar

RENATA VLAOVIĆ

knjižničarka

ELIZABETA PETROVIČ

knjižničarka

7. Administrativni delavci

 

ANA TRSTENJAK

poslovna sekretarka

DAMIJANA SOBOČAN

računovodkinja

8. Tehnični in drugi delavci

 

VLASTA VERŠIČ

kuharica

VESNA HERNJA

kuharska pomočnica

BERNARD MAKOVEC

hišnik

KSENIJA GABRIČ

čistilka

JOŽICA GAŠPARIČ

čistilka