(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Zaposleni

1. Ravnateljstvo, vodstvo

Delovno mesto

ANICA ŠIMONKA

ravnateljica

 

 

2. Učitelji na razredni stopnji

Delovno mesto

MIHAELA FEUŠ

učiteljica RP, 1. razred, GOS, 5. razred, DSP

LEONIDA ŠERUGA

učiteljica RP, 2. razred

PETRA JERIČ

učiteljica RP, 3. razred

MOJCA ZADRAVEC

učiteljica RP, 4. razred, LUM, 5. razred, DSP

BOJANA PERGAR STOLNIK

učiteljica RP, 5. razred, učiteljica tujega jezika v 1. triadi, DSP

 

 

3. Učitelji na predmetni stopnji

Delovno mesto

MARIJANA BARABA

TJA, N2A

ANITA DANČ ISMAJLOVIČ

KEM, BIO, NAR, ROD, ISP, DOD, DOP, DSP

MIHAELA FEUŠ

GOS

LJUBICA FILIP

GEO, DKE

SAŠA FIŠINGER

ŠPO, ŠZZ, ŠSP, IŠP, NŠP

TIBOR FRANČIČ

LUM, LS1

VLADIMIR MESARIČ

MAT, FIZ, DOD, DOP

SIMONA PIHLAR

ZGO

ZORAN REPIJA

GUM, OPZ, MPZ

NEVENKA SERDT

TJN, AI1, AI2, N2A

ANICA ŠIMONKA

TIT

MITJA UTROŠA

ROM, TIT

RENATA VLAOVIĆ

SLJ, DOD, DOP, DSP

 

 

4. Učitelji v jutranjem varstvu

 

MARIJANA BARABA

 

ANITA DANČ ISMAJLOVIČ

 

SAŠA FIŠINGER

 

LEONIDA ŠERUGA

 

 

 

5. Učitelji v podaljšanem bivanju

 

MARIJANA BARABA

 

ANITA DANČ ISMAJLOVIČ

 

PETRA DONŠA

 

MIHAELA FEUŠ

 

PETRA JERIČ

 

ANDREJA KRAUTHAKER

 

ANICA ŠIMONKA

 

 

 

6. Šolski svetovalni in drugi strokovni delavci

 

PETRA DONŠA

pedagoginja, ISP, DSP

MITJA UTROŠA

računalnikar

RENATA VLAOVIĆ

knjižničarka

ELIZABETA PETROVIČ

knjižničarka

 

 

7. Administrativni delavci

 

ANA TRSTENJAK

poslovna sekretarka

DAMIJANA SOBOČAN

računovodkinja

 

 

8. Tehnični in drugi delavci

 

VLASTA VERŠIČ

kuharica

VESNA HERNJA

kuharska pomočnica

BERNARD MAKOVEC

hišnik

JOŽICA GAŠPARIČ

čistilka

KSENIJA GABRIČ

čistilka