(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Dnevi dejavnosti

ŠPORTNI DNEVI

1. – 9. razred, brez 3., 6. in 7. razreda

Tema

Čas

Vodja

Pohod

Sreda, 12. 9. 2018

Saša Fišinger

Športne igre (v tednu otroka)

Torek, 2. 10. 2018

Saša Fišinger

Zimski športni dan

januar/februar 2019

Saša Fišinger

Atletika

Četrtek, 11. 4. 2019

Saša Fišinger

Motorični park Križevci/Plavanje Mala Nedelja

Torek, 11. 6. 2019

Saša Fišinger

3. razred

Tema

Čas

Vodja

Pohod

Sreda, 12. 9. 2018

Saša Fišinger

Plavalni tečaj

4.-8. 3. 2019

Saša Fišinger

Plavalni tečaj

4.-8. 3. 2019

Saša Fišinger

Zimski športni dan

januar/februar 2019

Saša Fišinger

Atletika

Četrtek, 11. 4. 2019

Saša Fišinger

6. in 7. razred

Tema

Čas

Vodja

Pohod

Sreda, 12. 9. 2018

Saša Fišinger

Športne igre (v tednu otroka)

Torek, 2. 10. 2018

Saša Fišinger

Smučanje (Zimska šola v naravi)

od 11. do 15. februarja 2019

Saša Fišinger

Atletika

Četrtek, 11. 4. 2019

Saša Fišinger

Motorični park Križevci/Plavanje Mala Nedelja

Torek, 11. 6. 2019

Saša Fišinger

TEHNIŠKI DNEVI

1. - 3. razred

Tema

Čas

Vodja

Evakuacijska vaja *

Urejanje šolske okolice         

Čistilna akcija, Občina Razkrižje

Delovna sobota, 29. 9. 2018

 

Anica Šimonka

razredničarke

Duo center Veržej

 

razredničarke

Sodelovanje s KUD Razkrižje

Delovna sobota, 2. 2. 2019

razredničarke

* Evakuacijska vaja: Sodelovanje s PGD Razkrižje, PGD Ljutomer in ZD Ljutomer.

4. razred

Tema

Čas

Vodja

Evakuacijska vaja *

Urejanje šolske okolice         

Čistilna akcija, Občina Razkrižje

Delovna sobota, 29. 9. 2018

 

Anica Šimonka

Mihaela Feuš

Duo center Veržej

 

Mihaela Feuš

Tehniški izdelek

 

Mihaela Feuš

Sodelovanje s KUD Razkrižje

Delovna sobota, 2. 2. 2019

Mihaela Feuš

* Evakuacijska vaja: Sodelovanje s PGD Razkrižje, PGD Ljutomer in ZD Ljutomer.

5. razred

Tema

Čas

Vodja

Evakuacijska vaja *

Urejanje šolske okolice         

Čistilna akcija, občina Razkrižje

Delovna sobota, 29. 9. 2018

 

Anica Šimonka

razredniki

Plesno rajanje

Petek, 21. 12. 2018

Saša Fišinger

Sodelovanje s KUD Razkrižje

Delovna sobota, 2. 2. 2019

 

3 ure: Izdelek iz naravnih materialov

2 uri: Nerazporejen

Maj 2019, Šola v naravi

Bojana Pergar Stolnik

* Evakuacijska vaja: Sodelovanje s PGD Razkrižje, PGD Ljutomer in ZD Ljutomer.

6. – 9. razred

Tema

Čas

Vodja

Evakuacijska vaja *

Urejanje šolske okolice         

Čistilna akcija, občina Razkrižje

Delovna sobota, 29. 9. 2018

 

Anica Šimonka

razredniki

Plesno rajanje

Petek, 21. 12. 2018

Saša Fišinger

Sodelovanje s KUD Razkrižje

Delovna sobota, 2. 2. 2019

 

2 uri Muzikal Sen kresne noči, 8. in 9. r

Ostale ure nerazporejene

torek, 15. 1. 2019 ali             sreda, 16. 1. 2019

Nevenka Serdt

* Evakuacijska vaja: Sodelovanje s PGD Razkrižje, PGD Ljutomer in ZD Ljutomer.

Nerazporejeno: Sprejem prvošolcev, Predaja ključa, Pustno rajanje...

NARAVOSLOVNI DNEVI

1. razred

Tema

Čas

Vodja

Zdrava šola - Živim zdravo

petek, 5. 10. 2019

Petra Jerič

2 uri: Vzgoja za zdravje v osnovni šoli, ZD Ljutomer

po dogovoru

Leonida Šeruga

1 ura: 1. razred, obisk zobozdravnika, ZD Ljutomer

 

Leonida Šeruga

2 uri: zdravniški sistematični pregled, ZD Ljutomer

po dogovoru

Leonida Šeruga

Zaključna ekskurzija

Maj/junij 2019

Leonida Šeruga

2. razred

Tema

Čas

Vodja

Zdrava šola - Živim zdravo

petek, 5. 10. 2019

Petra Jerič

2 uri: Vzgoja za zdravje v osnovni šoli, ZD Ljutomer

po dogovoru

Petra Jerič

2 uri: obisk zobozdravnika, ZD Ljutomer

po dogovoru

Petra Jerič

1 ura: nerazporejena

 

Petra Jerič

Zaključna ekskurzija

Maj/junij 2019

Petra Jerič

3. razred

Tema

Čas

Vodja

Zdrava šola - Živim zdravo

petek, 5. 10. 2019

Petra Jerič

2 uri: Vzgoja za zdravje v osnovni šoli, ZD Ljutomer

22. 9. 2017

Mojca Zadravec

3 ure: zdravniški sistematični pregled, ZD Ljutomer

13. 11. 2018

Mojca Zadravec

Zaključna ekskurzija

Maj/junij 2019

Mojca Zadravec

4. razred

Tema

Čas

Vodja

Zdrava šola - Živim zdravo

petek, 5. 10. 2019

Petra Jerič

2 uri: Vzgoja za zdravje v osnovni šoli, ZD Ljutomer

Po dogovoru

Mihaela Feuš

3 ure: nerazporejeno

 

Mihaela Feuš

Zaključna ekskurzija

Maj/junij 2019

Mihaela Feuš

5. razred

Tema

Čas

Vodja

Zdrava šola - Živim zdravo

petek, 5. 10. 2019

Petra Jerič

2 uri: Vzgoja za zdravje v osnovni šoli, ZD Ljutomer

Po dogovoru

Bojana Pergar Stolnik

3 ure: Sredozemsko rastje

Maj 2019 Šola v naravi

Bojana Pergar Stolnik

Piran (barka-akvarij)

Maj 2019 Šola v naravi

Bojana Pergar Stolnik

6. in 7. razred

Tema

Čas

Vodja

Zdrava šola - Živim zdravo

petek, 5. 10. 2019

Petra Jerič

Naravoslovni dan v Zimski šoli v naravi

Po dogovoru

razredniki

Zaključna ekskurzija

Petek, 31. 5. 2019

 

8. in 9. razred

Tema

Čas

Vodja

Zdrava šola - Živim zdravo

petek, 5. 10. 2019

Petra Jerič

2 uri: Vzgoja za zdravje v osnovni šoli, ZD Ljutomer

Po dogovoru

razredniki

2 uri: zdravniški sistematični pregled, ZD Ljutomer, 8. razred

 

Torek, 20. 11. 2018

razredniki

Zaključna ekskurzija

Petek, 31. 5. 2019

 

Nerazporejeno:

8. razred: 1 ura

9. razred: 3 ure

 

 

KULTURNI DNEVI

1. – 3. razred

Tema

Čas

Vodja

1 ura: začetek Bralne značke

September 2018

Renata Vlaović

1 ura: proslava ob slovenskem kulturnem prazniku

Četrtek, 7. 2. 2019

 

Cvetka Mesarič

2 uri: glasbena ura za učence OŠ, Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer

Petek, 29. 3. 2019 ob 9. uri

razredničarke

1 ura: Zaključek Bralne značke-Noč branja

April/maj 2019

Renata Vlaović

Pravljični dan

 

razredničarke

Lutkovni abonma* – ogled lutkovnih predstav, Dom kulture Ljutomer

2 dni

oktober 2018 – junij 2019

razredničarke

* Predstave:

  • 9. oktober 2018, Lutkovno gledališče Maribor: ŽOGICA MAROGICA
  • 20. ali 21. november 2018, Zavod KULT Ljubljana: BUTALCI
  • 19. ali 20. december 2018, Talija Ljubljana: VILINSKA PRAVLJICA
  • 21. ali 22. januar 2019, Lea Menard: TROBLA IN KLJUČ
  • 18 ali 19. marec 2019, Lutkovno gledališče Maribor: ŠČEPER IN MBA

4. razred

Tema

Čas

Vodja

1 ura: začetek Bralne značke

September 2018

Renata Vlaović

1 ura: proslava ob slovenskem kulturnem prazniku

Četrtek, 7. 2. 2019

 

Cvetka Mesarič

2 uri: glasbena ura za učence OŠ, Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer

Petek, 29. 3. 2019 ob 9. uri

Mihaela Feuš

1 ura: Zaključek Bralne značke-Noč branja

April/maj 2019

Renata Vlaović

*Gledališče Ptuj-gledališka predstava iCankar in ogled mesta

24. 9. 2018

Mihaela Feuš

Nerazporejen

 

Mihaela Feuš

* ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja

5. razred

Tema

Čas

Vodja

1 ura: začetek Bralne značke

September 2018

Renata Vlaović

1 ura: proslava ob slovenskem kulturnem prazniku

Četrtek, 7. 2. 2019

 

Cvetka Mesarič

2 uri: glasbena ura za učence OŠ, Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer

Petek, 29. 3. 2019 ob 9. uri

razredničarke

1 ura: Zaključek Bralne značke-Noč branja

April/maj 2019

Renata Vlaović

Pravljični dan

Maj 2019

Šola v naravi

Bojana Pergar Stolnik

SNG Maribor, balet Hrestač

Sreda, 19. 12. 2018

Cvetka Mesarič

Bojana Pergar Stolnik

6. – 9. razred

Tema

Čas

Vodja

1 ura: začetek Bralne značke

September 2018

Renata Vlaović

1 ura: proslava ob slovenskem kulturnem prazniku

Četrtek, 7. 2. 2019

 

Cvetka Mesarič

2 uri: glasbena ura za učence OŠ, Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer

Petek, 29. 3. 2019 ob 9. uri

Mihaela Feuš

1 ura: Zaključek Bralne značke-Noč branja

April/maj 2019

Renata Vlaović

PTUJSKI GRAD

  • Barok-ogled in delavnica, 8. in 9. r.
  • Glasbena zbirka-ogled, 6. in 7. r.
  • *Gledališče Ptuj – gledališka predstava iCankar, 6.-9.r.

petek, 12. 10. 2018

Cvetka Mesarič

SNG Maribor, balet Hrestač

Sreda, 19. 12. 2018

Cvetka Mesarič

* ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja