(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Inovativna pedagogika 1:1

       

Inovativna učna okolja podprta z IKT - Inovativna pedagogika 1:1

Trajanje projekta: 1. 1. 2017 – 30. 6. 2022

Partnerji projekta:

  • Zavod Antona Martina Slomška
  • razvojne institucije: Zavod republike Slovenije za šolstvo, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza Maribor, Pedagoška fakulteta, Univerza Maribor in Pedagoški inštitut
  • razvojne šole - jih je 20
  • implementacijske šole – jih je 55 

Naša šola je implementacijska šola.

Kako v projektu razumemo pojem inovativna učna okolja?

To je organizacija pouka, ki je osredotočena na učenca in mu omogoča čim več lastne aktivnosti, ter s tem razvijanje kompetenc. Če želimo spremeniti način poučevanja, je treba spreminjati tudi fizični prostor, organizacijo dela, oblike in metode dela… IKT je podpora teh procesov in ne cilj. Digitalna kompetenca je podporna, zaradi načina življenja in dela jo je treba razvijati tako pri učiteljih kot pri učencih. V projektu je v centru sprememb učitelj, le tako bo lahko prišlo do sprememb na področju vrednotenja, organizacije in vodenja, povezanosti in mreženja, vsebin ....

Koordinator