(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Usposabljanje za izzive 21. stoletja - Erasmus+

Erazmus+ logoZ lanskim šolskim letom 2018/19 se je naša šola začela vključevati v Erasmus+ projekte.

Erasmus+ je program EU, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi. S proračunom v višini 14,7 milijarde evrov več kot 4 milijonom evropskih prebivalcev omogoča študij, usposabljanje in delovno izkušnjo v tujini. V njem je združenih sedem programov, tako da možnosti finančne podpore lahko izkoristijo najrazličnejše skupine posameznikov in organizacij.

Program Erasmus+ prispeva k uresničevanju strategije Evropa 2020 (gospodarska rast, zaposlovanje, socialna pravičnost in vključenost), predvsem njenega strateškega okvira za izobraževanje in usposabljanje ET2020.

Program je usmerjen v naslednja področja:

- zmanjšanje brezposelnosti, predvsem med mladimi 

- izobraževanje odraslih, predvsem pridobivanje novih znanj in spretnosti za trg dela

- udejstvovanje mladih v evropskem demokratičnem življenju

- podpora inovacijam, sodelovanju in reformam

- zmanjšanje šolskega osipa

- sodelovanje in izmenjave s partnerskimi državami EU

O uspešnosti in rezultatih programa Erasmus+ govorijo poročila in zbrani statistični podatki, pa tudi platforma projektov Erasmus+, ki predstavlja večino projektov, financiranih s sredstvi programa, ter dobre prakse in zgodbe o uspehu.

 

Več o tem programu lahko najdete na https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_sl.

Erasmus+ KA101 projekt

Erasmus+ KA229 projekt