(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Erasmus+ KA101 projekt

Erazmus+ logoOsnovna šola Razkrižje je bila uspešna na razpisu projekta Erasmus+ KA101 (financiran ss trani EU), ki je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Tim šestih strokovnih delavcev je načrtoval projekt  "Kako vrniti k pouku in v kolektiv pozitivno vzdušje in občutek samovrednosti – How to return a positive atmosphere and a feeling of self-worth into the classroom and the school staff room?", ki je bil izbran v konkurenci 77 šol (vidno v priloženem sklepu). Projekt bo potekal od 1. 6. 2019 do 30. 6. 2020.

Šest strokovnih delavk naše šole se bo to poletje in v začetku naslednjega šolskega leta udeležilo tečajev in obiska šole ter vrtca na Finskem. V projekt so vključene: ravnateljica Anica Š., pedagoginja Petra D., učiteljice Renata V., Mihaela F., Andreja K. in Anita D. I.

Glavni namen prijave projekta je bil:

  • razvijati pozitivno psihologijo v razredu in kolektivu,
  • razvijati motivacijo in močna področja učencev,
  • razvijati sodobne metode poučevanja,
  • brezpogojno sprejemati drug drugega ter skrbeti za dobro počutje vseh nas,
  • povezovanje in izmenjava izkušenj z evropskimi učitelji,
  • strokovna in osebnostna rast strokovnih delavcev.

Odsek iz projekta: »Šele ko je učitelj zadovoljen in napolnjen s potrebnim znanjem pozitivne psihologije, lahko to učinkovito prenaša v razred, neposredno na učence.«

Verjamemo, da je srečen (uspešen) tisti, ki upošteva in gradi na moči pozitivne psihologije.

Koordinatorica projekta, Anita Danč Ismajlovič