(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Erasmus+ KA229 projekt

Erazmus+ logo

Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje z učenci 8. razreda pod koordinatorstvom mag. Anite Danč Ismajlovič sodeluje kot partnerska šola v Erasmus+ projektu z evropsko šolo Mornewegschule iz Nemčije, točneje iz Darmstadta pri Frankfurtu. Šoli sta se naključno povezali na lanski pedagoški delavnici v Kopenhagnu na Danskem in skupaj s koordinatorico go. Katharino Etzold stkali načrt sprva za projekt na daljavo eTwinning, nakar je sledila razširitev projekta v Erasmus+ KA229, ki vključuje mobilnosti učencev in učiteljev. Septembra smo izvedli že prvo mobilnost pri nas v Sloveniji, od 22. do 26. nas je obiskalo 26 učencev in 3 učitelji iz Nemčije. V projektu na OŠ Razkrižje sodelujeta še učiteljici Marjana Baraba in Bojana Pergar Stolnik.

Naslov projekta je Forests – our green lungs of Europe. Učenci v mešanih skupinah raziskujejo gozdove (o biodiverziteti, habitatih organizmov, vplivih človeka na ekosistem…) v Sloveniji in Nemčiji  ter primerjajo rezultate. Ob tem razvijajo svoje kritično razmišljanje in vključujejo ideje za izboljšanje razmer v gozdnih ekosistemih, ki predstavljajo pljuča našega planeta.

Najpomembnejši del izmenjave je bilo terensko delo v razkriškem gozdu ob reki Muri, kjer je skupini slovenskih in nemških otrok v okviru projekta Life Naturaviva strokovno pomagal g. Tomaž Koltaj, mag. geografije in filozofije, naravovarstveni sodelavec na Javnem zavodu Krajinski park Goričko. Učence in učitelje iz Nemčije je na Občini Razkrižje slavnostno sprejel tudi župan občine g. Stanko Ivanušič. V sodelovanju s Turistično narodopisnim društvom Razkrižje so učenci in učitelji pobliže spoznali nekaj glavnih turističnih točk, kot je prazgodovinska naselbina in muzejska zbirka čevljarstva, dimnikarstva in studenčarije pri družini Gašparičevih. Poskusili so tudi popularne razkriške mlince. Pri domačiji Ferlinovih smo za učence in učitelje pripravili tudi delavnico priprave in pokušino razkriških pogačic. Takoj prvi dan smo si ogledali tudi pripravo domačega bučnega olja v oljarni Zanjkovič na Gibini, kjer smo pomagali čistiti buče in se nasitili z oljarsko malico, pripravljeno na bučnem olju. Večina učencev je bila nastanjenih pri družinah naših učencev, preostali učenci in učitelji pa v Slomškovem mlinu na Razkrižju in kmečki hiši Srnec na Gibini.

Goste iz Nemčije smo tudi odpeljali v naše glavno mesto, kjer so učenci v štirih skupinah samostojno raziskovali središče Ljubljane ter obiskali Ljubljanski grad. Sledila je pot v Postojnsko jamo in spoznavanje zanimivega jamskega sveta in srečanje z dinarskim endemitom, to je človeško ribico. Popoldan pred odhodom gostov domov smo se podružili ob športnih aktivnostih ob soboškem jezeru in razstavi ter večerji v paviljonu Expano.

Glavni namen izmenjave je v prvi vrsti mlade spodbuditi k aktivnemu razmišljanju in reševanju globalnih problemov, v mladih spodbuditi raziskovalni duh ter razvijati čut do narave, medkulturno sodelovanje in razvijanje jezikovnih kompetenc. Namen izmenjave je tudi razbijati tabuje in strahove ob srečanju s tujci, kar pripomore k lažjemu razumevanju medkulturnih razlik in sprejemanju drugačnosti vseh nas.

Zadnji dan smo namenili (samo)refleksiji izmenjave, zbiranju vtisov skupnega bivanja pri nas, zbiranju in predstavitvi rezultatov ter ugotovitev terenskega dela. Učenci iz Nemčije so občudovali naše gozdove, kraje, naravo, kulturo življenja neposredno ob naravi. Bili so presenečeni nad ugotovitvijo, kako velika biotska pestrost nas obkroža. Še najbolj so si zapomnili številčnost pajkov pri nas. »Komaj čakamo, da konec maja v naslednjem letu obiščemo Nemčijo in raziščemo bogastvo njihovih gozdov.« pravijo osmošolci, ki že pogrešajo prijatelje iz Nemčije. Šoli zaradi dobrih prijateljskih vezi želita sodelovanje ohraniti in načrtovati še več podobnih projektov.

NEKAJ VTISOV UČENCEV:

»Čudno je bilo tik ob tem, ko smo se srečali z učenci iz Nemčije. Bili so drugačni kot smo jih videli na slikah in po Skype-u.«

»Skupaj smo preživeli veliko lepih trenutkov.«

»V Sloveniji je veliko lepše kot v Nemčiji. Tu ste ljudje veliko bolj prijazni in empatični.«

»Zelo nam je bila všeč Slovenija. Ljubljano si želimo še kdaj obiskati.«

»Hitro je prišel četrtek, zadnji dan. Ko so odhajali, smo se objemali in dolgo poslavljali. Tudi jokali. Težko nam je bilo. Tolažila nas je misel na to, da se naslednje leto vidimo v Nemčiji. Zelo jih bomo pogrešali.«

Prispevki v medijih:

Prlekija on net: https://www.prlekija-on.net/lokalno/22313/os-razkrizje-gostila-nemske-ucence.html

Vestnik: https://vestnik.si/clanek/aktualno/os-razkrizje-gostila-nemske-ucence-733533

Pomurec: https://www.pomurec.com/vsebina/54472/Osnovna_sola_Razkrizje_gostila_nemske_ucence