(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Trajnostna mobilnost v šolah

Logo

 

 

 

 

 

 

V projekt smo se priključili v šolskem letu 2019/2020 na vabilo Ministrstva za infrastrukturo RS in Konzorcija partnerjev (Razvojna agencija Sinergija; Focus, društvo za sonaraven razvoj; Cipra Slovenija, društvo za varstvo Alp; Filozofska Fakulteta Univerze v Ljubljani;  IPoP – Inštitut za politike prostora).

S projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok in njihovih bližnjih ter  posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtcev in šol. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja.

Koordinatorica projekta je Leonida Šeruga.