(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Nadaljevanje dejavnosti

NADALJEVANJE ŽE UTEČENIH DEJAVNOSTI NA ŠOLI, POVEZANIH Z ZDRAVIM NAČINOM ŽIVLJENJA

Nadaljevali bomo s projektom ŠOLSKA SHEMA – enkrat tedensko razdeljevanje lokalno pridelanega sadja in zelenjave v času odmorov. Novost v letošnjem šolskem letu je razdelejvanje mleka in mlečnih izdelkov.

Sodelujemo pri Tradicionalnem slovenskem zajtrku.

 Učiteljici 1. in 2. razreda bosta namenili veliko pozornosti zdravi prehrani, pomenu zajtrka in ozaveščanju o zdravem načinu življenja.

Tekmujemo v znanju o sladkorni bolezni »Jaz in sladkorna bolezen« na predmetni stopnji.

Kot vsako leto bomo učenci od 1. do 5. razreda vključeni v projekt Zdravi zobki, ki ga izvajamo s pomočjo gospe Mihaele Senčar iz ZD Ljutomer.

Z učenci od 1. do 9. razreda izvajamo predavanja in delavnice z zdravstvenimi vsebinami po predpisanem programu s strani NIJZ, ki jih izvajajo medicinske sestre iz ZD Ljutomer.

V času rekreativnega odmora učitelji spodbujamo učence k aktivnemu preživljanju odmora, če se le da, na svežem zraku, da odpravljamo sedenje.

Še naprej spodbujamo ekološko in humanitarno osveščanje otrok z akcijami: zbiranje odpadlih materialov  (star papir, izrabljene baterije, kartuše, tonerji, plastenke, mobiteli, plastični zamaški, elektronska oprema …), ločujemo odpadke.

Medgeneracijsko bomo sodelovali pri nastopih otrok za mlajše in starejše občane in pri drugih dekavnostih, ki jih organizira naša šola ali Občina Razkrižje.