(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Posnetek stanja

SKUPNE UGOTOVITVE

Na podlagi posnetka stanja s pomočjo ANKET (pripravljenih s strani NIJZ),  smo prišli do skupnih ugotovitev:

  • Vsi skupaj imamo podobna oz. skoraj enaka pričakovanja od projekta. Pričakujemo in želimo si več pozornosti in dela na področju GIBANJA, razvijanja spretnosti za dobre MEDOSEBNE ODNOSE  med vsemi ter razvijanje in spodbujanje SAMOSPOŠTOVANJA in POZITIVNE SAMOPODOBE UČENCEV.
  • Ob vsem poudarjamo potreben dober zgled šolskega osebja in prizadevanje vseh (staršev, učencev, zaposlenih) za zdravje.

Šolski tim je za to šolsko leto izbral »rdečo nit« GIBANJE IN DUŠEVNO ZDRAVJE.

Na podlagi analiz smo sestavili akcijski načrt Zdrave šole za šol. leto 2016/2017 in iz teh sledijo naslednje dejavnosti (glej zavihek dejavnosti).