(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Jedilnik

Jedilnik 18. - 22. 10. 2021

TABELA ALERGENOV

Prosimo, ob začetku šolskega leta preberite navodila glede odjave in ponovne prijave prehrane.

Najdete jih na povezavi: Navodila glede ODJAVE IN PONOVNE PRIJAVE PREHRANE

Novo: SPLETNI OBRAZEC ODJAVE IN PONOVNE PRIJAVE PREHRANE

V šolski kuhinji pripravljamo hrano za učence, zaposlene in po potrebi tudi za zunanje abonente. Pripravljamo dopoldanske malice, kosila in popoldanske malice. Po potrebi nudimo za učence prve triade v jutranjem varstvu tudi zajtrk. Učenci zajtrkujejo okrog 7.15.

Za zajtrk ponudimo čaj/mleko/kakav, kosmiče, kruh z namazi (marmelada, maslo, sirni namaz...) in sadje.

Dopoldanska malica je organizirana za vse učence in poteka od 9.55 do 10.15.

Kosilo nudimo vsem prijavljenim učencem, poteka med 12.40 in 13. uro.

Popoldanska malica je na voljo ob 14.20 in jo priporočamo učencem, ki v podaljšanem bivanju ostajajo še po 15. uri.