(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Svet staršev

Sestava sveta staršev v šolskem letu 2019/2020:

Zap. št.

Predstavnik

Ime in priimek

1.

VVE 1-3

Barbara Slavinec Kunčič,

namestnica Klavdija Žabot

2.

VVE 2-4

David Gjerek

3.

VVE 4-6

Živa Žajdela

4.

1. razred

Marija Kašić

5.

2. razred

Andreja Makovec

6.

3. razred

Dalibor Sedmak

7.

4. razred

Tihomir Pukšič

8.

5. razred

Tadeja Ivanušič

9.

6. razred

Aleksandra Belovič

10.

7. razred

Branko Wolf

11.

8. razred

Tanja Rozmarič

12.

9. razred

Suzana Muršič

Povezava do: Poslovnik sveta staršev

šolsko leto 2019/2020:

šolsko leto 2018/2019:

šolsko leto 2017/2018:

šolsko leto 2016/2017:

šolsko leto 2015/2016: