(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Svet staršev

Sestava sveta staršev v šolskem letu 2018/019:

Zap. št.

Predstavnik

Ime in priimek

1.

VVE 1-3

Bernard Makovec

2.

VVE 2-4

Barbara Slavinec Kunčič

3.

VVE 4-6

Sašo Kovačič

4.

1. razred

Saša Horvat Šimonka

5.

2. razred

Jasna Ivanušič

6.

3. razred

Aleksandra Stamničar Veronik

7.

4. razred

Martin Gerič

8.

5. razred

Robert Ovsenjak

9.

6. razred

Metka Cimerman

10.

7. razred

Tanja Rozmarič

11.

8. razred

Lidija Orlovčić

12.

9. razred

Metka Kuhar

Povezava do: Poslovnik sveta staršev

šolsko leto 2018/2019:

šolsko leto 2017/2018:

šolsko leto 2016/2017:

šolsko leto 2015/2016: