(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

NPZ

Informacije za učence in starše 2021/2022 najdete TUKAJ

 

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

Časovnica izvedbe NPZ:

 

Predmet

Slovenščina

Matematika

Tretji predmet

9. r.

6. r.

9. r.

6. r.

9. r.

6. r.

Redni rok

4. maj 2022

4. maj 2022

6. maj 2022

6. maj 2022

10. maj 2022

Kemija

10. maj 2022

Tuji jezik,

nemščina in angleščina

 

Podrobnejša datumi izvedb nacionalnega preverjanja na šoli so na voljo TUKAJ.