(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Tekmovanja

Tekmovanje

Šolsko

Regijsko/območno

Državno

Matematika

15. 3. 2018

 

21. 4. 2018

Fizika

6. 2. 2018

16. 3. 2018

14. 4. 2018

Naravoslovje (Kresnička)

6. 2. 2018

 

 

Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje

 

 

 

  • 1. VIO - Mehurčki

6. 4. 2018

 

 

  • 2. in 3. VIO

12. 12. 2017

8. in 9. razred

24. 1. 2018

8. in 9. razred

10. 3. 2018

Tekmovanje učencev v znanju o sladkorni bolezni

Petek, oktober 2017

 

18. 11. 2017

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje

15. 1. 2018

 

24. 3. 2018

Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje

25. 10. 2017

 

1. 12. 2017

Tekmovanje iz znanja zgodovine

5. 12. 2017

1. 2. 2018

17. 3. 2018

Tekmovanje iz znanja nemščine za devetošolce

22. 11. 2017

 

13. 3. 2018

Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 9. razreda

15. 11. 2017

18. 1. 208

20. 3. 2018

Tekmovanje iz znanja geografije

16. 1. 2018

7. 3. 2018

13. 4. 2018