(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Število učencev

šolsko leto 2021-2022

Razred

Št. učencev

Razredničarka/razrednik

1.

17

Leonida Šeruga

2.

9

Petra Jerič

3.

10

Mihaela Feuš

4.

10

Mojca Zadravec

5.

12

Bojana Pergar Stolnik

6.

19

Anita Danč Ismajlovič

Mitja Utroša

7.

10

Saša Fišinger

8.

14

Nevenka Serdt

9.

5

Renata Vlaović