(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Število učencev

Razred

Št. oddelkov

Št. učencev

Od tega deklic

1.

1

11

9

2.

1

13

6

3.

1

20

6

4.

1

11

4

5.

1

13

9

6.

1

5

1

7.

1

14

9

8.

0,5

10

7

9.

0,5

4

2

skupaj

101

53

 

Oddelek

Št. učencev

Razrednik

1.

11

Leonida Šeruga

2.

13

Petra Jerič

3.

20

Mojca Zadravec

4.

11

Mihaela Feuš

5.

13

Bojana Pergar Stolnik

6.

5

Renata Vlaović

7.

14

Anita Danč Ismajlovič

8./9.

10/4 = 14

Nevenka Serdt