(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Število učencev

Razred

Št. učencev

Od tega deklic

Razredničarka/razrednik

1.

11

4

Mihaela Feuš

2.

11

8

Leonida Šeruga

3.

13

6

Petra Jerič

4.

19

6

Mojca Zadravec

5.

12

4

Bojana Pergar Stolnik

6.

13

9

Saša Fišinger

7.

5

1

Renata Vlaović

8.

15

9

Anita Danč Ismajlovič

9.

11

8

Nevenka Serdt

skupaj

110

55