(02) 585 86 41
Šola
Vrtec

Podatki o vrtcu

Ime zavoda: Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje, enota VRTEC RAZKRIŽJE

Naslov: Šafarsko 24 c, SI - 9246 Razkrižje

Vrtec deluje kot javni zavod v sklopu OŠ Razkrižje.

Telefon: 02/585 86 41, 041/394 098

E-pošta: vrtec-razkrizje@guest.arnes.si

Spletna stran: www.os-razkrizje.si/vrtec/