(02) 585 86 41
Šola
Vrtec

Programi in naloge

Vrtec obiskujejo otroci od dopolnjenega 11. meseca starosti do vstopa v šolo in so razporejeni v dva in pol oddelka.

PREDSTAVITEV PROGRAMOV

 1. DNEVNI PROGRAM (od 6 do 9 ur)

Program je namenjen otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in zajema vzgojo in izobraževanje, varstvo in prehrano otrok.

 1. POLDNEVNI PROGRAM S KOSILOM (od 4 do 6 ur)

Značilnosti programa so enake kot v dnevnem programu. Program je namenjen otrokom od enega leta starosti do vstopa v šolo.

 1. POLDNEVNI PROGRAM BREZ KOSILA (od 4 do 6 ur)

Za otroke od tretjega leta do vstopa v šolo, zagotovljena sta vzgoja in izobraževanje, varstvo otrok in delna prehrana.

 

DAN V VRTCU

Jutranji sprejem otrok:
Ob prihodu otroka v vrtec se strokovni delavci trudimo, da se vsakemu individualno posvetimo, starši pa imate možnost izvedeti kakšno informacijo o otroku.

Vzgojno - izobraževalno delo se odvija po Letnem načrtu oddelka, ki ga skupno načrtujeta vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice v skladu s kurikulum in zajema vseh šest področij dejavnosti (gibanje, jezik, matematika, umetnost, družba, narava).

Prehranjevanje otrok:
Otrok ima v vrtcu zagotovljene tri obroke hrane, in sicer: jutranjo malico,kosilo, popoldansko malico. Čez cel dan ima na razpolago napitek in sadje.

Počitek:
Zagotavljamo ga v skladu z otrokovo starostjo, njegovimi potrebami in v skladu z njegovim bioritmom. Otrok, ki ne potrebuje spanja ima možnost sodelovati pri umirjenih aktivnostih, kjer se vključuje v umirjeno igro in umirjene dejavnosti (ogled slikanic, poslušanje branja pravljic, delo v dogovoru z vzgojiteljico…).

 

OBOGATITVENE IN DODATNE DEJAVNOSTI
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI se izvajajo v času poslovanja vrtca ali po dogovoru s starši v popoldanskem času.
Pomenijo obogatitev kurikula – vzgojnega programa za vrtce. Glede na interese otrok jih v vrtcu izvajajo vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic in zunanji sodelavci.
Otrokom ponujamo:
    - naravoslovne urice
    - glasbene urice
    - pravljične urice

 • otroška folklorna skupina Vrtca Razkrižje
 • zobozdravstveno vzgojo in preventivo
      - izvajanje predšolske bralne značke
      - tekmovanje za Mali sonček
  - Cici vesela šola
 • pravljične urice s starši.


DODATNE DEJAVNOSTI
se izvajajo izven rednega programa in včasih tudi poslovnega časa vrtca. Cena teh dejavnosti ni vključena v ceno programa vrtca, ampak jih starši plačajo sami:
    - Lutkovni abonma
    - plesni tečaj,
    - plavalni tečaj,
    - jezikovni tečaj,
    - vrtec v naravi,

 • glasbeno delavnico,
 • glasbena ura v Glasbeni šoli
 • ABC Športa.

 

DEJAVNOSTI ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC
Občasno vključevanje otrok je namenjeno spoznavanju in približevanju življenja v vrtcu še nevključenim otrokom v obliki skupnih prireditev in pravljičnih uric.