(02) 585 86 41
Šola
Vrtec

Sodelovanje s starši

Predstavniki v svetu staršev, šolsko leto 2020/2021

Heterogeni oddelek 1 - 3

Melani Jurkovič

Kombinirani oddelek 2 - 5

Katja Ohman Novak

Heterogeni oddelek 4- 6

Matjaž Mlinarič

Zapisniki s sestankov sveta staršev so objavljeni pod zavihkom Svet staršev pri  ŠOLA - za starše.