(02) 585 86 41
Šola
Vrtec

Zaposleni

RAVNATELJICA

Anica Šimonka, prof.

 

POMOČNICA RAVNATELJICE VRTCA IN SVETOVALNA DELAVKA

Petra Donša, univ. dipl. ped.

E-pošta: petra.donsa@guest.arnes.si

 

STROKOVNI DELAVCI

 

 HETEROGENI ODDELEK, 1-3 LET

vzgojiteljica

MARIJA BABIČ

pomočnica vzgojiteljice

TEREZIJA BOGDAN

pomočnica vzgojiteljice

ERNESTINA BARAT

 

KOMBINIRANI ODDELEK, 2-4 LET

vzgojiteljica

OLGA NOVAK

pomočnica vzgojitelja

GABRIJELA GLAVAČ

 

HETEROGENI ODDELEK, 4-6 LET

vzgojitelj

ANDREJ SLAVIČ

pomočnica vzgojitelja

NINA MARŠIČ

 

OSTALI ZAPOSLENI

Vse ostale službe delujejo v okviru OŠ Razkrižje.

 

POSLOVNI ČAS VRTCA

Poslovni čas vrtca traja od 6.00 do 15. 30 ure. Poslovni čas se spremeni, v kolikor izkažejo starši upravičeno potrebo za vsaj dva otroka.