(02) 585 86 41
Šola
Vrtec

Zaposleni

Ravnateljica

Anica Šimonka, prof.

Pomočnica ravnateljice vrtca in svetovalna delavka

Petra Donša, univ. dipl. ped.

E-pošta: petra.donsa@guest.arnes.si

Strokovni delavci

 Heterogeni oddelek, 1-3

vzgojiteljica

Marija Babič

pomočnica vzgojiteljice

Terezija Bogdan

pomočnica vzgojiteljice

Ernestina Barat

Kombinirani oddelek 2-5

vzgojiteljica

Olga Novak

pomočnica vzgojitelja

Gabrijela Glavač

Heterogeni oddelek 4-6 let

vzgojitelj

Andrej Slavič

pomočnica vzgojitelja

Nina Maršič

Ostali zaposleni

Vse ostale službe delujejo v okviru OŠ Razkrižje.

Poslovni čas vrtca

Poslovni čas vrtca traja od 6.00 do 15. 30 ure. Poslovni čas se spremeni, v kolikor izkažejo starši upravičeno potrebo za vsaj dva otroka.