(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Podatki o šoli

Ime javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda: Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje

Skrajšano ime: OŠ Razkrižje

Naslov: Šafarsko 24 c, SI - 9246 Razkrižje

Telefon: (02) 585 86 44

E-pošta: os-razkrizje@guest.arnes.si

Spletna stran: www.os-razkrizje.si/sola

 

Poslovni čas:

od ponedeljka do petka, od 7.00 do 15.00

Kontakti odgovornih oseb:

Anica Šimonka, ravnateljica, telefon (02) 585 86 40, e-pošta: os-razkrizje@guest.arnes.si

Ana Trstenjak, poslovna sekretarka, telefon (02) 585 86 44