(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Šolski zvonec

URA

ČAS

0.

7.30 – 8.15

1.

8.20 – 9.05

2.

9.10 – 9.55

malica

20 min

3.

            10.15 – 11.00

4.

           11.05 – 11.50

5.

           11.55 – 12.40

 

učenci od 5. do 9. razreda

učenci od 1. do 4. razreda

kosilo/RO

12.40 – 12.55

       12.55 – 13.15

6.

13.00 – 13.45

OPZ - ponedeljek in sreda

13.15 – 14.00

7.

13.50 – 14.35

MPZ - ponedeljek in sreda

14.00 – 14.45

/