(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Zdrava šola

http://www2.arnes.si/~mgeri/Datoteke/Sola/Slike/logo-Zdrava-sola.jpg

Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje se je v maju 2016 priključila Slovenski mreži zdravih šol, kar pomeni, da bo posvečala še več pozornosti sistematičnemu delovanju na področju telesnega, duševnega, socialnega in okoljskega zdravja. Potrudili se bomo, da bo šola postala še bolj prijetno okolje, v katerem bomo vsi radi delali in se srečevali - tako učenci, učitelji in starši.

Ob vključitvi v projekt Zdrave šole smo se zavezali naslednjim 12 ciljem Zdrave šole:

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medosebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta vzgoje za zdravje.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev in učencev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri vzgoji za zdravje in promociji zdravja.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu vzgoje za zdravje.

Nacionalni inštitut za javno zdravje vsako leto izbere vsebinsko »rdečo nit«, ki jo šole poglobljeno obravnavamo eno šolsko leto. V šolskem letu 2020/2021 je le ta Čas za zdravje je čas za nas.

TIM ZDRAVE ŠOLE:

 • ravnateljica ga. Anica Šimonka
 • predstavnica staršev ga. Tadeja Ivezič
 • predstavnica lokalne skupnosti ga. Tadeja Ivanušič
 • medicinska sestra Zdravstvenega doma Ljutomer ga. Mihaela Senčar
 • 2 predstavnika učencev: Blažka Golenko, Nuša Zver
 • učiteljica ga. Anita Danč Ismajlovič
 • učitelj g. Saša Fišinger
 • svetovalna delavka ga. Petra Donša
 • učiteljica ga. Petra Jerič, vodja tima