(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Svet staršev

Sestava sveta staršev v šolskem letu 2020/2021:

Zap. št.

Predstavnik

Ime in priimek

1.

VVE 1-3

Melani Jurkovič

2.

VVE 2-5

Katja Ohman Novak

3.

VVE 4-6

Matjaž Mlinarič

4.

1. razred

Klavdija Žabot

5.

2. razred

Marija Kašić

predsednica sveta staršev

6.

3. razred

Andreja Makovec

7.

4. razred

Jasna Ivanušič

8.

5. razred

Tihomir Pukšič

9.

6. razred

Špela Hribar

10.

7. razred

Aleksandra Belovič

11.

8. razred

Branko Wolf

12.

9. razred

Tanja Rozmarič

Povezava do: Poslovnik sveta staršev

šolsko leto 2020/2021:

šolsko leto 2019/2020:

šolsko leto 2018/2019:

šolsko leto 2017/2018:

šolsko leto 2016/2017:

šolsko leto 2015/2016: