(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Izbor delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2021/2022

DOPOLNITEV SEZNAMA ŠOLSKIH POTREBŠČIN

4., 5. in 6. razred

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da na spodaj objavljenem seznamu učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin za šolsko leto 2021/2022, manjkajo naslednje šolske potrebščine:

RAZRED

PREDMET

ZVEZEK

OPOMBE

4., 5. in 6.

Neobvezni izbirni predmet angleščina

veliki A4,

črtasti ali brezčrtni,

količina: 1

Učenci, ki so že obiskovali angleščino, lahko uporabljajo stari zvezek (če ni zapolnjen).

6.

Zgodovina

veliki A4,

črtasti,

količina: 1

Učenec/ka zvezek uporablja v 6. razredu in naslednja šolska leta do zapolnitve. Ko zvezek napolni, kupi novega.

6.

Slovenščina

veliki A4,

črtasti,

80-listni,

količina: 2

Učenec/ka zvezek uporablja v 6. razredu in naslednja šolska leta do zapolnitve. Ko zvezek napolni, kupi novega.

OBVESTILO STARŠEM - izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada, naročanje delovnih zvezkov in ostalih potrebščin

Izbor delovnih zvezkov in potrebščin, ki jih za šolsko leto 2020/2021 predlaga strokovni aktiv.

Prenos datoteke

Zbrane so ponudbe iz  Kopija - nova d.o.o, DZS založništvo in trgovina, d. d, Mladinska knjiga Trgovina, d.o.o. in 

SimTis, d.o.o.
 

Kopija-nova:

https://www.kopija-nova.si/os?pmr=13w&pmid=az1qsva1i0e8

Mladinska knjiga:

Mladinska knjiga

DZS:

kliknite na (okvirček s sovico, vpišete kodo šole 5089344 in izberete razred)

https://www.dzs.si

 link do kataloga potrebščin,

https://issuu.com/dzsdd/docs/katalog_solskih_potrebscin_2021

Povezave do gradiv pri Kopija - nova:

Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje

Dopis in povezave do gradiv pri SimTis :

1. RAZRED

2. RAZRED

3. RAZRED

4. RAZRED

5. RAZRED

6. RAZRED

7. RAZRED

8. RAZRED

9. RAZRED