(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

NPZ

Informacije za učence in starše 2020/2021 najdete TUKAJ

 

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

Časovnica izvedbe NPZ:

 

Predmet

Slovenščina

Matematika

Tretji predmet

9. r.

6. r.

9. r.

6. r.

9. r.

6. r.

Redni rok

4. maj 2021

4. maj 2021

6. maj 2021

6. maj 2021

10. maj 2021

Šport

10. maj 2021

Tuji jezik,

nemščina in angleščina