(02) 585 86 44
Šola
Vrtec

Število učencev

razred

št. učencev

razredničarka/razrednik

1.

9

Petra Jerič

2.

10

Mihaela Feuš

3.

11

Leonida Šeruga

4.

12 (13)

Mojca Zadravec

5.

19

Bojana Pergar Stolnik

6.

11 (12)

Saša Fišinger

7.

14

Nevenka Serdt

8.

5

Renata Vlaović

9.

15

Anita Danč Ismajlovič

skupaj

106  (108)