(02) 585 86 41
Šola
Vrtec

Trajnostna mobilnost v vrtcih

S projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok v vrtcih in njihovih bližnjih ter posledično k zmanjšanju motornega prometa v okolici vrtcev. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja.

V vrtcih bomo predvsem spodbujali izvedbo igre Beli zajček, katere cilj je očistiti zajčkov kožušček. Namen igre je otroke in njihove starše spodbuditi, da prihajajo v vrtec na čim bolj trajnosten način: s hojo, s kolesom, s skirojem, z rolerji, s poganjalčkom, z avtobusom, z vlakom.