(02) 585 86 41
Šola
Vrtec

Zdravje v vrtcu

Rezultat iskanja slik za zdravje v vrtcu

 

 

Naš vrtec se je tudi v tem šolskem letu vključil v program Zdravje v vrtcu, ki je podprt s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in je usmerjen v vse ciljne skupine v vrtcu (otroke, starše in delavce).

S sodelovanjem v programu želimo  oblikovati zdravo in varno okolje, ki bo pozitivno vplivalo na krepitev  in ohranjanje našega zdravja in zdravja otrok. Vse cilje skupine v vrtcu  bomo  spodbujali k gibanju in uživanju zdrave hrane, razvijanju zdravih medosebnih odnosov, preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni, odvajanju zdravju škodljivih razvad, preprečevanju izgorevanja na delovnem mestu, izvajanju preventivnih ukrepov za zdravje zob.

V projekt so vključene vse skupine našega vrtca. Dejavnosti bodo potekale skozi celotno leto in se bodo prepletale z ostalimi dejavnostmi.

V  šolskem letu 2019/2020 je rdeča nit programa »POČUTIM SE DOBRO«.
 

Tako smo si  v letnem delovnem načrtu vrtca zadali kot eno izmed prednostnih nalog tudi krepitev zdravja z dejavnostmi na različnih področjih:

 

Telesna aktivnost

 • redne tedenske vadbene ure v športni dvorani OŠ ali večnamenskem prostoru vrtca
 • aktivnosti na prostem v vseh letnih časih
 • jesenski kros
 • sodelovanje v športnem programu Mali sonček
 • joga za otroke v Tednu otroka
 • Pohod otrok in staršev na Šprinc in športne igre (ob Dnevu družine)
 • Pohod dedkov in babic (Do Slomškovega mlina v Razkrižju)
 • pohodništvo – interesna dejavnost za starše in otroke (izvedba 4 pohodov)
 • sodelovanje na 1. športnem dnevu v Vrtcu Cezanjevci

 

Zdrava prehrana

 • vsakodnevno uživanje sadja in zelenjave
 • skrb za redno pitje vode in nesladkanih čajev
 • praznovanje rojstnih dni s sadjem pripravljenim na različne načine
 • praznovanje rojstnih dni zaposlenih s sadjem
 • aktivnosti « v sklopu Tradicionalnega slovenskega zajtrka (petek, 15. november 2019, obisk čebelarjev, sodelovanje vrtca in šole)
 • spoznavanje kulinarike in prehranjevalnih navad drugih kultur in narodnosti
 • predavanje in delavnica  s starši Priprava zdravih obrokov

 

Higiena rok in zob

 • skrb za higieno rok in pravilno umivanje rok
 • skrb za ustno higieno z vključitvijo v projekt Zobni alarm (4 tematska srečanja: higiena, anatomija, karies, prehrana) in obiski diplomirane medicinske sestre  iz Zdravstvenega doma Ljutomer, obisk zobozdravstvene ambulante
 • v vseh skupinah se bo tekom leta izvajalo umivanje zob, ki se bo po potrebi za krajši čas prekinilo (virozna obolenja)
 • predavanje za starše na temo zobne higiene.

 

Obeleževanje svetovnih dni v povezavi z zdravjem

 • Dan zdravja (7. april, spomladanski kros)
 • Dan Zemlje (22. april)
 • Dan družine (maj 2020, Pohod otrok in staršev na Šprinc in športne igre)
 • Dan prijateljstva (Pohod v vrtcu Mala Nedelja)
 • Dan Sonca (28. maj)
 • obeleževanje prehodov letnih časov

 

Duševno zdravje

 • s pomočjo različnih socialnih iger in učenja veščin ter ustreznega izražanja čustev bodo otroci razvijali dobre medosebne odnose in se učili ustreznega reševanja sporov
 • druženje otrok iz različnih skupin (zjutraj ob prihodu v vrtec in popoldan ob odhodih domov, v skupnem prostoru vrtca, na igrišču, terasah, v času počitnic, …)
 • druženje otrok iz vrtca in osnovne šole
 • praznovanje rojstnih dni s poudarkom na pozitivnih občutjih, doživetjih

 

Varno s soncem

S projektom bomo začeli v mesecu maju in bo trajal do konca avgusta.

 

Ogled filmov

 • Čiste roke za zdrave otroke
 • Ostal bom zdrav
 • Dobili bomo dojenčka

 

Ostale aktivnosti

 • Vrtec v naravi (otroci pred vstopom v šolo 28.,29. 30. maj 2018, CŠOD Ajda Libeliče skupaj z vrtcema Stročja vas in Cven)
 • plavalni tečaj
 • skrb za okolje  in ločevanje odpadkov (ločeno zbiranje zamaškov, plastike, papirja)
 • sodelovanje v projektu Eko nahrbtnik Zelena žabica
 • Varnost v prometu – sodelovanje v projektu Promet, obisk policista iz PU Ljutomer v vrtcu

…in še veliko drugih dejavnosti, ki jih bomo izvedli strokovni delavci v svojih oddelkih.

Poročilo skupina 1-3

Poročilo skupina 2-4

Poročilo skupina 4-6

Poročilo - koordinator

 

Koordinatorica programa Zdravje v vrtcu: Petra Donša